15 de agosto. Olimpia

0,55m x 1,50m
Acrylic on canvas
Orense, España, 1989

Tagged: